Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Syfte

  • Ge kunskap om rätt teknik för att starta och utföra Hjärt-lungräddning med hjärtstartare.
  • Deltagarna blir mentalt förberedda att ingripa vid en krissituation med en trygghet om att det inte går att göra fel.

Programinnehåll

  • Medvetande- och andningskontroll
  • Stabilt sidoläge
  • Mun-till-munandning
  • Bröstkompressioner
  • Praktisk övning på fullstor docka
  • Luftvägsstopp
  • Genomgång och demonstration av hjärtstartare/defibrillator
  • Kompetenskort till deltagarna för Hjärt-lungräddning som gäller ett år från utbildningsdatum

Kursledare: HLR-instruktör från Helsa

Plats: Floragatan 10B

Kurstillfällen: 28 september

Tid: 09.00 -11.30

Pris: 1 495 kr/person

Antal deltagare: max 8 deltagare.

För anmälan och info: cecilia.redegren-gomes@helsa.se