Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Medarbetarna är din mest värdefulla tillgång. Därför är företagshälsovård kanske den klokaste investering du kan göra.  På Helsa vet vi vilka faktorer i en organisation som skapar hälsa. Vi har specialister inom: arbetsmiljö, livsstil, organisation, ledarskap, rehabilitering och arbetsförmåga.

Ta tempen på din organisation!

Låt oss visa på vilket sätt hälsa kan bidra till er framgång. Tillsammans kan vi förebygga ohälsa på arbetsplatsen och underlätta för en snabbare återgång till arbete när sjukdom eller skador trots allt uppstår – oavsett i vilken bransch du verkar eller företagets storlek.

Kontakta oss

Kontakta din närmaste företagshälsovård eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Varmt välkommen till oss på Helsa!