Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Varje arbetsplats ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Som din partner skapar vi tillsammans ett genomtänkt hälsoarbete.

Välmående medarbetare ger välmående organisationer

Att värna om de anställdas hälsa och skapa en god arbetsmiljö är förutsättningar för en hållbar och framgångsrik organisation. När personalen trivs och mår bra ökar produktiviteten, kompetens stannar inom företaget och kostnaden för ohälsa minskar.

Idag handlar arbetsmiljö om allt som påverkar människor på jobbet; exempelvis luft, ljud, kemikalier men även stress och möjlighet till återhämtning. Även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra delar: att undersöka, analysera och göra riskbedömningar, genomföra och följa upp. Helsa kan vara ert stöd genom alla fyra steg.

Här är ett axplock av vad vi erbjuder:

  • Fysiska och psykosociala skyddsronder
  • Krishantering
  • Konflikthantering
  • Psykoterapeutiska samtal
  • Arbetsmiljöenkäter
  • Arbetsmiljöutbildningar
  • Ergonomi
  • Första hjälpen och hjärt- lungräddning

Kontakta oss

Kontakta din närmaste företagshälsovård eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Varmt välkommen till oss på Helsa!