Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

50 procent av företagens långsiktiga framgångar bygger på organisationens hälsa, enligt en rapport från McKinsey. För att en organisation ska må bra behövs exempelvis en meningsfull vision, tydliga mål och en öppen kommunikation. Cheferna har också en nyckelposition för att skapa god organisatorisk hälsa.

Hälsa föder framgång

Om människor mår bra, mår organisationen bra. Det säger sig självt. Så. Vet du hur ni mår – på riktigt?

Vi märker att det efterfrågas mer och mer en hälsostrategi som tar höjd och tydligt visar på vilket sätt HRs arbete med hälsa bidrar till att uppnå organisationens mål. Väldigt bra tycker vi på Helsa. Låt oss hjälpa er genom att börja med att ta tempen på er organisation. Utifrån resultatet föreslår vi sedan konkreta insatser hur ni kan jobba med hälsa som strategi. Exempel på insatser kan vara att:

  • tydliggöra mål och roller
  • stärka era ledare inom arbetsrätt och arbetsmiljö såsom exempelvis i psykisk hälsa genom den nya AFS:en 2015:4; organisatorisk och social arbetsmiljö
    eller
  • stärka era ledare med chefsutbildningar i hot, våld och kränkande särbehandling.

Kontakta oss

Kontakta din närmaste företagshälsovård eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Varmt välkommen till oss på Helsa!