Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Frukostmöte: Organisatorisk & Social arbetsmiljö

Varmt välkommen till kostnadsfritt frukostmöte torsdag den 8 feb, kl. 07:45-09:00, Floragatan 10B

En person som upplever ett organisatoriskt och socialt arbetsmiljöproblem bidrar med ett genomsnittligt produktionsbortfall på 30-40% per arbetad timme. I snitt innebär det ett bortfall på 12-16 timmar i veckan per medarbetare.

Några frågeställningar vi berör under frukosten är:
• Skyldigheter och möjligheter
• Vad säger föreskrifterna och lagstiftningen om kränkande särbehandling och trakasserier?
• Vad är chefens och HR:s roll? Dömande eller undersökande?
• Vad ska utredas och vad ska åtgärdas?
• Hur påverkar det de inblandade parterna?
• Hur gör man och vad gör man? Hur arbetar man förebyggande?
• Skyddsrond för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enl. AFS 2001:1 samt AFS 2015:4

Vill du veta mer? Ta dig tid och kom och lyssna på Christina Erlander, leg psykoterapeut/organisationskonsult.

Svar senast 2018-01-31, e-post: kerstin.flodkvist@helsa.se