Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Frukostmöte: Organisatorisk & Social arbetsmiljö

Varmt välkommen till kostnadsfritt frukostmöte torsdag den 8 feb, kl. 07:45-09:00, Floragatan 10B

En person som upplever ett organisatoriskt och socialt arbetsmiljöproblem bidrar med ett genomsnittligt produktionsbortfall på 30-40% per arbetad timme. I snitt innebär det ett bortfall på 12-16 timmar i veckan per medarbetare.

Några frågeställningar vi berör under frukosten är:
• Skyldigheter och möjligheter
• Vad säger föreskrifterna och lagstiftningen om kränkande särbehandling och trakasserier?
• Vad är chefens och HR:s roll? Dömande eller undersökande?
• Vad ska utredas och vad ska åtgärdas?
• Hur påverkar det de inblandade parterna?
• Hur gör man och vad gör man? Hur arbetar man förebyggande?
• Skyddsrond för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enl. AFS 2001:1 samt AFS 2015:4

Vill du veta mer? Ta dig tid och kom och lyssna på Christina Erlander, leg psykoterapeut/organisationskonsult.

Svar senast 2018-01-31, e-post: kerstin.flodkvist@helsa.se