Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Frukostmöte: Systematiskt arbetsmiljöarbete ”SAM”

Arbetsgivarens ansvar och möjlighet

Varmt välkommen till kostnadsfritt frukostmöte om Systematiskt arbetsmiljöarbete ”SAM” torsdag den 15 februari 2018
kl. 07.45 – 09.00, Fagerstagatan 18 A, Spånga

Arbetsgivaren har huvudansvar för arbetsmiljön. Alla arbetsplatser oavsett storlek har som ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad innebär Systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur kan man minska sjukskrivningar med SAM och ger systematiskt arbetsmiljöarbete högre produktivitet och effektivitet? Vad säger lagen?

Vill du veta mer?

Ta dig tid och kom och lyssna på Anna K. Nyström, arbetsmiljöingenjör.

Frukost serveras från kl. 07.45.

Svar senast 2018-01-31, e-post: kerstin.flodkvist@helsa.se