Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Frukostseminarium – Krishantering

Varmt välkommen till kostnadsfritt frukostseminarium torsdag den 22 mars, kl. 08.00-09:00, Floragatan 10B! Frukost serveras från kl. 7:30

Krishantering

När tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till för att hantera en plötslig, oväntad händelse uppstår en kris. En kris kan utlösas av livshändelser, arbetsplatsolyckor, våld, hot om våld, en arbetskamrats död, olyckor och katastrofer utanför arbetsplatsen.

I arbetslivet gör olika typer av risksituationer att kraven på chefer och ledare ökar. Kunskap om krisreaktioner och förberedelse är viktigt för att rätt åtgärder ska kunna vidtas när krisen inträffar. Organisationens krishantering är av stor betydelse för hur väl negativa konsekvenser av krisen kan begränsas, för såväl enskilda medarbetare som för verksamheten. Seminariet vänder sig till beslutsfattare och chefer.

Några frågeställningar vi berör under frukosten är:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrift
  • Syftet med en krisplan
  • Vanliga krisreaktioner
  • Adekvat stöd
  • Företagshälsovårdens roll

Vill du veta mer? Ta dig tid och kom och lyssna på Rebecka Qvist, Leg. Psykolog. Svar senast 2018-03-15, e-post: kerstin.flodkvist@helsa.se