Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.

Önskar du rekvirera din journal?
Har du sökt vårt privat på Helsa Specialistvård Linköping går det bra att maila din förfrågan till  info@helsa.se
Övriga hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.