Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.

Önskar du rekvirera din journal?
Har du sökt vårt privat på Helsa Specialistvård Linköping går det bra att maila din förfrågan till  info@helsa.se
Övriga hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.