Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Mjölksyra och Champagne – Välkommen till en eftermiddag i hälsans tecken

Inspiration, kunskap och insikter kring hur ett hälsofrämjandearbete kan bedrivas, oavsett framgång med champagne eller motgång med mjölksyra!

I ett arbetsliv under ständig förändring är hälsan en oerhört viktig, kanske till och med avgörande, resurs. Människor som mår bra presterar nämligen alltid bättre!

Kan ett hälsoarbete bli en del av en framgångsstrategi – inte en kostnad utan istället en lönsam investering? Hur i så fall?

För anmälan, klicka här

För inbjudan, klicka här