Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Mjölksyra och Champagne – Välkommen till en eftermiddag i hälsans tecken

Inspiration, kunskap och insikter kring hur ett hälsofrämjandearbete kan bedrivas, oavsett framgång med champagne eller motgång med mjölksyra!

I ett arbetsliv under ständig förändring är hälsan en oerhört viktig, kanske till och med avgörande, resurs. Människor som mår bra presterar nämligen alltid bättre!

Kan ett hälsoarbete bli en del av en framgångsstrategi – inte en kostnad utan istället en lönsam investering? Hur i så fall?

För anmälan, klicka här

För inbjudan, klicka här