Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Tillsammans utvecklar vi framtidens hälso- och sjukvård idag.

Helsa är ett av Sveriges största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med 16 vårdcentraler och 500 medarbetare.

Vi vill göra skillnad

Vi på Helsa vill göra skillnad. Vi vill vara med och förändra dagens sätt att erbjuda hälso- och sjukvård, eftersom vi är övertygade om att vi i framtiden kommer att kunna göra det mesta på ett smartare, smidigare och roligare sätt. Ett sätt som gör att våra patienter och kunder får en mer tillgänglig och anpassad hälso- och sjukvård, att våra medarbetare stortrivs på sin arbetsplats och där hållbarheten är en självklarhet.

Personal

I vår verksamhet arbetar bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, läkare och specialister i bland annat allmänmedicin.

Av Helsas omkring 500 medarbetare arbetar merparten inom primärvård, övriga i supportfunktioner på Helsas servicekontor i Stockholm. Helsa har omkring 25 chefer. Sjukfrånvaron under 2017 var 4,7%.

Helsa har kollektivavtal, bransch D, företagshälsovård samt bransch vård- och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).

Så här blev vi det Helsa vi är idag.

2005
Affärskonceptet, som från början omfattade vårdcentraler och företagshälsovård som en form för integrerad vård, formulerades av grundarna Johan Koch och Tore Norén. Bolaget bildade grunden för det som idag heter Neron Hälso – och Sjukvårdsutveckling AB. Bolaget ägdes av grundarna genom deras respektive familjebolag – Moteka AB 60 % och ManagementBolaget Norén AB 40%. Huvudkontoret förlades till Wollmar Yxkullsgatan 4 på Södermalm i Stockholm.

2006
I början av året förvärvades HälsoRingen AB (företagshälsovård HälsoRingen Arbetsliv och vårdcentraler HälsoRingen Vård) med huvudkontor i Hässleholm samt Commodia AB (företagshälsovård) i Östersund. Senare samma togs även Medicin Direkt i Östersund över till 51% (resterande 49% förvärvades 2009). Neron rekryterades ett antal nyckelpersoner såsom ekonom, chefsläkare, marknad och driftservice.

2007
Vårdcentralen Älta Primärvård AB i Stockholm förvärvas. Affärskonceptet utvidgades till att även omfatta specialistsjukvård (somatisk och psykiatrisk). Senare under året förvärvades Medicinskt Centrum i Norrköping AB (då endast specialistsjukvård). Omsättning ca 150 msek.

2008
Vårdval infördes för vårdcentralerna. Hösten 2008 drabbades världsekonomin av en finansiell kris, vilket fick effekter på framförallt vår företagshälsovård – med en efterfrågeminskning runt 20 %. Upphandlingen av specialistvård dagkirurgi av före detta Sergelkliniken vanns i närkamp med Carema och omsättningen ökade cirka 25 msek. Förvärvades PHC AB i Söråker (vårdcentraler i Västernorrland). Laurentiikliniken i Lund (specialistssjukvård) förvärvades. Adego nystartades med inriktning på psykisk ohälsa i Stockholm och senare etablering även i region Skåne. Stockholmsenheten avvecklades 2010.

2009

  • Etablering av vårdcentral skedde i Halland med två enheter (HälsoRingen Knäred och HälsoRingen Glänninge).
  • Etablering av vårdcentral i Älmhult i Kronobergs län inom HälsoRingen.
  • Etablering av vårdcentral inom Medicinskt Centrum i Norrköping i Östergötlands län.
  • Etablering av Öbacka vårdcentral i Härnösand, Västernorrlands län.
  • Etablering av Laurentiikliniken vårdcentral i Lund, Skåne inom HälsoRingen.

2011
Företagshälsovården Betania i Stockhom förvärvas.

2013
Företagshälsovården Lundakliniken i Spånga blir ett med Betania under gemensamt varumärke, Betania. Vårdcentralen Kronan i Sundbyberg förvärvas. PHC Resurs AB som driver Öbacka Vårdcentral i Härnösand och Söråker Vårdcentral i Söråker säljs. Adego går upp i HälsoRingen Vård.

2014
Vårdcentralen Curera Hornstull förvärvas och Neron stärker sin position i Stockholm. Curera Hornstull erbjuder vårdcentralstjänster, barnavårdscentral och hemsjukvård.

2015
Neron får nya ägare i familjen Brandberg.

2016
Med den nya ägaren familjen Brandberg på plats byter Neron namn på alla sina enheter runtom i Sverige. Det nya namnet är Helsa. Vi vill samla oss under ett varumärke som bättre talar om vad vi vill uppnå, bättre hälsa för alla. Helsa förvärvar Helsa vårdcentral Vallentuna, Helsa vårdcentral Kneippen, Norrköping; Helsa vårdcentral Vilbergen, Norrköping; Helsa vårdcentral Skarptorp, Norrköping och Helsa vårdcentral Östertull, Norrköping.