Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Verksamhetens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är naturligt integrerat i det dagliga arbetet. Med hjälp av certifieringen säkerställer vi kvalitet i relationer till våra patienter, medarbetare och andra intressenter. Våra verksamheter är certifierad mot kvalitetsledningssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 och arbetsmiljöledningssystem ISO 45001.

Transparent redovisning

Helsa uppfyller kraven som branschorganisationen Vård­företagarna ställer gällande transparent redovisning. Det innebär att varje medlems­företag på sin webbplats öppet redovisar ett antal uppgifter om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlems­företagen.

Hjälp oss hjälpa miljön!

  • Hämta inte ut mer medicin än vad du behöver.
  • Lämna dina överblivna mediciner till apoteket.
  • Tänk på att vissa läkemedel, till exempel hormonplåster och inhalatorer fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Lämna bara in medicinerna, inte tomma förpackningar; de kan du källsortera som alla andra förpackningar.