Nu har vi drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna i Hornstull, Sundbyberg och Älta. Se öppettider under rubriken Vårdcentraler.

Verksamhetens kvalitets- och miljöarbete är naturligt integrerat i det dagliga arbetet. Med hjälp av certifieringen säkerställer vi kvalitet i relationer till våra patienter och de företag som anlitar oss. Våra verksamheter är certifierad mot kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001.

Miljöledningssystem ISO 14001

Helsa arbetar systematiskt och strukturerat med miljöfrågor enligt miljöledningssystem ISO 14001. Vi strävar efter en hållbar utveckling med minskad miljöbelastning. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.

Våra betydande miljöaspekter utgör grunden för koncernens och verksamheternas miljöpolicy, miljömål, rutiner och instruktioner. Våra prioriterade miljöområden är:

 • avfall
 • transporter
 • läkemedel

Döttrar i Helsas certifikat

Företagshälsovård

 • Helsa Företagshälsovård Stockholm
 • Helsa Företagshälsovård Syd

Vårdcentraler

 • Helsa Vårdcentral Älmhult
 • Helsa Vårdcentral Osby
 • Helsa Vårdcentral Lönsboda
 • Helsa Vårdcentral Glänninge
 • Helsa Vårdcentral Knäred
 • Helsa Vårdcentral Laurentii
 • Helsa Vårdcentral Hornstull
 • Helsa Vårdcentral Älta
 • Helsa Vårdcentral Sundbyberg
 • Helsa Vårdcentral Spiran i Norrköping

Specialistvård

 • Helsa Specialistvård Linköping

Hjälp oss hjälpa miljön!

 • Hämta inte ut mer medicin än vad du behöver.
 • Lämna dina överblivna mediciner till Apoteket.
 • Tänk på att vissa läkemedel, till exempel hormonplåster och inhalatorer fortfarande innehåller aktiva substanser efter användning. Lämna bara in medicinerna, inte tomma förpackningar; de kan du källsortera som alla andra förpackningar.