Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Dina synpunkter är viktiga för oss

Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här. Vi försöker besvara ärenden så fort som möjligt, men senast inom fyra veckor från det att kommit oss tillhanda. I de fall där utredning kräver längre tid än så kommer ni att informeras.

Kontakt verksamhetschef eller vårdcentral

Klicka här

Journal från Helsa specialistvård Linköping

Klicka här

Faktureringsadress

Box 4082
16904 Solna
PDF-faktura kan skickas till faktura@helsa.se

Organisationsnummer

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Servicekontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Postadress
Box 4082
16904 Solna

Epost servicekontor
För kontakt med specifik verksamhet eller verksamhetschef, se överst på denna sida.
info@helsa.se

Organisation

E-postadresser: fornamn.efternamn@helsa.se

Ekonomi
Sung Mee Gundlegård, Ekonomichef

Inköp
Daniel Kriström, Inköpsansvarig

HR
Göran Sandström, HR-chef

Programkontoret
Johanna Nerell, Chef Programkontoret

IT
Manhal Albotane, IT-chef

Områden Primärvård
Martin Höjlund, Områdeschef

Koncernledning

Conny Mathiesen, VD, Koncernchef
Johanna Nerell, Chef Programkontoret
Göran Sandström, HR-chef
Sung Mee Gundlegård, Ekonomichef
Cecilia Enockson, Chefläkare
Martin Höjlund, Områdeschef