Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Kontakta i första hand den vårdcentral du senast besökt. För kontaktinfo, klicka här. Vi försöker besvara ärenden så fort som möjligt, men senast inom fyra veckor från det att kommit oss tillhanda. I de fall där utredning kräver längre tid än så kommer ni att informeras.

Kontakt verksamhetschef eller vårdcentral

Klicka här

Journal från Helsa specialistvård Linköping

Klicka här

Faktureringsadress

Box 4082
16904 Solna
PDF-faktura kan skickas till faktura@helsa.se

Organisationsnummer

Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364

Huvudkontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB

Besöksadress
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna

Postadress
Box 4082
16904 Solna

Epost huvudkontoret
För kontakt med specifik verksamhet eller verksamhetschef, se överst på denna sida.
info@helsa.se

Organisation

E-postadresser: fornamn.efternamn@helsa.se

Ekonomi
Sung Mee Gundlegård, Ekonomichef

Inköp
Daniel Kriström, Inköpsansvarig

HR
Göran Sandström, HR-chef

Programkontoret
Johanna Nerell, Chef Programkontoret

IT
Manhal Albotane, IT-chef

Helsa Primärvård Stockholm
Kristina Nicolin, Regionchef

Helsa Primärvård Öst
Martin Höjlund, Regionchef

Helsa Primärvård Syd
Conny Mathiesen (tf), Regionchef

Koncernledning

Conny Mathiesen, VD, Koncernchef
Johanna Nerell, Chef Programkontoret
Göran Sandström, HR-chef
Sung Mee Gundlegård, Ekonomichef
Cecilia Enockson, Chefläkare
Conny Mathiesen (tf), Regionchef Syd
Martin Höjlund, Regionchef Öst
Kristina Nicolin, Regionchef Stockholm