Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Öppen kurs i tobaksavvänjning

Röker eller snusar du?

Att sluta röka är den enskilt bästa hälsoinvestering du kan göra. Helsa startar en öppen grupp den 20 mars 2018 för både rökare och snusare. Kursen hålls av diplomerad tobaksavvänjare med lång erfarenhet.

Kursinnehåll:

  • Vad händer i kroppen vid rökning/snusning?
  • Hur fungerar beroendet och belöningssystemet?
  • Hjälpmedel vid tobaksstopp?
  • Kostvanor och fysisk aktivitet. Hur undvika sug, viktuppgång och behålla en jämn blodsockerkurva?
  • Högrisksituationer, återfallsrisker och strategier för tobaksfrihet

Var: Floragatan 10 B

När: Kursen är upplagd på åtta kurstillfällen under våren 2018.

De två första träffarna är förberedande. Deltagarna gör då en individuell plan och börjar förändra vanor inför tobaksstoppet.

Planerat tobaksstopp ligger runt den 7 april.

Kursdatum: 20 mars, 27 mars, 10 april, 17 april, 24 april, 2 maj, 16 maj och 5 juni.

Uppföljning sker via mail 6 månader och ett år efter tobaksstopp.

Tid: kl.15.30 -16.30

Pris: 6 900 kr (exkl. moms)

Hur: För anmälan och mer info: cecilia.redegren-gomes@helsa.se