Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Öppen kurs i tobaksavvänjning

Röker eller snusar du?

Att sluta röka är den enskilt bästa hälsoinvestering du kan göra. Helsa startar en grupp den 19 oktober 2017 för både rökare och snusare. Kursen hålls av diplomerad tobaksavvänjare med lång erfarenhet.

Kursinnehåll:

    • Hur förbereder jag mig på bästa sätt inför tobaksstoppet?
    • Hur fungerar beroendet och belöningssystemet?
    • Behövs hjälpmedel vid tobaksstopp och i så fall vad?
    • Kostvanor och fysisk aktivitet. Hur undviker jag sug, viktuppgång och hur ska jag fortsätta må bra efter tobaksstoppet?
    • Högrisksituationer, återfallsrisker och strategier för att bibehålla tobaksfrihet

Var: Floragatan 10B

När: Kursen är upplagd på åtta kurstillfällen under 2017/2018: 19 oktober, 26 oktober, 9 november,16 november, 23 november, 14 december, 10 januari och 7 februari.

Uppföljning sker via mejl sex månader och ett år efter tobaksstopp.

Tid: 15.30 -16.30. Första kurstillfället 15.30-17.00

Pris: 6 900 kr (exkl. moms)

Hur: För anmälan och mer info: cecilia.redegren-gomes@helsa.se