Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 


Helsa fokuserar på utveckling av primärvården och avyttrar därför Helsa Företagshälsovård

Helsa och Feelgood har slutit avtal om att Feelgood förvärvar samtliga aktier i bolaget Helsa Företagshälsovård Sverige AB. Beslutet grundar sig i:

  • Både primärvården och företagshälsovården i Sverige står inför stora utmaningar och framtida omställningar.
  • Det har inte funnits några självklara synergier mellan primärvård och företagshälsovård.
  • Både Helsa Företagshälsovård och Helsa Primärvård får bättre förutsättningar att möta framtiden med en ägare som uteslutande fokuserar på ett verksamhetsområde.
  • Försäljningen ger Helsa möjlighet att kraftsamla kring för primärvården prioriterade frågor.

 

Ägarbytet träder i kraft 1 januari 2019.