Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Specialistvård Linköping

Landstinget i  Östergötland har tyvärr beslutat att avsluta samarbetet med Helsa Specialistvård i Linköping. Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.

Katarina Johansson och Magnus Lundberg fortsätter med sina mottagningar på Linköping HealthCare, välkommen att kontakta dem för att boka tid på 013-4605000.

Patienter som önskar rekvirera sin journal hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer till Regionarkivet: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.