Nu har vi drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna i Hornstull, Sundbyberg, Vallentuna och Älta. Se öppettider under rubriken Vårdcentraler.

Specialistvård Linköping

Landstinget i  Östergötland har tyvärr beslutat att avsluta samarbetet med Helsa Specialistvård i Linköping. Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.

Katarina Johansson och Magnus Lundberg kommer att fortsätta med sina mottagningar på Linköping Health Care i augusti, välkommen att kontakta dem för att boka tid.

Patienter som önskar rekvirera sin journal hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer till Regionarkivet: 010-103 71 75.

Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.