Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Stresshantering i grupp kurs

Koncentrerar du dig mer på att överleva än att verkligen leva? Skjuter du upp allt lustfyllt för att hinna med alla måsten? Utan återhämtning skapas en obalans som kan leda till trötthet och ohälsa.

Programmet ger dig kunskap och insikt om hur du skapar balans mellan arbete, fritid och tid för dig själv. Du får möjlighet att reflektera över vad som påverkar dig negativt och vad som får dig att må bra. Du får också lära dig grunderna om stress – hur den uppstår, kan kännas och yttrar sig.

Upptäck din inre kraft
Stress påverkar kroppen både fysiskt och mentalt. Med goda kunskaper om vanliga sätt att reagera är det lättare att vara observant på sig själv och sina egna reaktioner. Vi reflekterar över och diskuterar vad som påverkar din balans i livet och du får tillfälle att prova på andnings- och avspänningsövningar.

Ta kontroll med flexibilitet
Det är viktigt att uppnå en balans mellan prestationskrav och tillgängliga resurser. Programmet ger dig insikt om hur du sätter gränser och kunskap om vikten av återhämtning.

Påverka ditt liv
Är arbetsschemat, ekonomin och kraven att lyckas tunga bördor som gör att du missar mycket av glädjen och tillfredställelsen i livet? Upptäck de möjligheter
du har att styra ditt liv.

Samarbeta med dig själv
Du kan förlora energi om du stänger in dina känslor eller inte är öppen för vad andra människor känner och behöver. Genom att lyssna till kroppens signaler kan du undvika såväl hälsoproblem som konflikter.

Fokusering och multitasking
Tillhör du dem som försöker vara effektiv genom att göra flera saker samtidigt? Kursen ger dig insikt och kunskap om hur du bäst kommer åt hela din klokskap och effektivitet med bibehållen hälsa.

Vad uppnår du?
Du får kunskap om vad som påverkar det egna välbefinnandet. Du kommer att kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt och uppnå en större balans i livet med hjälp av konkreta verktyg.

Metodik
Teori blandas med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar såsom reflektions- och värderingsövningar, avslappnings- och andningsövningar. Hemuppgifter ges mellan gruppträffarna.

Forskning
Kursen utgår från aktuell forskning om verksamma behandlingsmetoder för stresshantering. Studier har visat att samtal i grupp gör det möjligt för individen att få bättre copingstrategier samt att gruppen bidrar till samhörighet och socialt stöd.

Upplägg
Vi träffas i grupp om högst 10 personer vid 5 tillfällen á 2,5 timme med 1-2 veckors mellanrum. Efter 6 månader har vi en uppföljningsträff då vi följer upp kursens effekter och sätter nya mål.

Kursdatum stresshantering i grupp
25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 6/11  samt uppföljningsträff 7/5 2019. Tisdagar kl. 9.30-12.00

Kursledare
Christina Hodell; Hälsopedagog, ICF certifierad coach
Catharina Sköld, leg. Psykolog, Organisationskonsult

Sagt om kursen
”På kursen fick jag verktyg att träna på från varje gång. Jag var ”duktig” och tränade vilket succesivt fick mig att leva ”lugnare” och bäst av allt med mer kvalitet.”

”Dessa verktyg har jag med mig fortfarande och numera prioriterar jag mig själv både på jobbet och privat.”

”När kursen skulle börja tänkte jag ”Oj, hur ska man hinna med 5 tillfällen!?” Nu när kursen nästan är slut tänker jag ”Oj, vad synd att det inte är fler tillfällen!”

Information och anmälan: Hälsopedagog, ICF certifierad coach, christina.hodell@helsa.se , 070-416 99 73