Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Utbildning: bättre arbetsmiljö

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du får grundläggande kunskap om lagar, regler, skyldigheter och ansvar för de olika rollerna i arbetsmiljöarbetet. Du får också lära dig hur man genomför en riskbedömning. Dessutom lär du dig om belastningsergonomi, arbetsanpassning, rehabilitering och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör, socionom/KBT-terapeut, företagssköterska, fysioterapeut/ergonom

Utbildningen riktar sig skyddsombud, fackliga företrädare och till de kunder som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Pris: 10 500 kr ex moms/deltagare för fyra utbildningsdagar

För anmälan klicka här