Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Utbildning: Hållbar organisation

Att skapa en hållbar organisation med ett aktivt medarbetarskap, en god arbetsmiljö och ett hälsofrämjande ledarskap innefattar kunskap inom flera olika områden.

Välkommen till tre halvdagar där du kommer få fördjupad kunskap, nyttiga insikter och konkreta verktyg – allt att förankra i ditt eget arbetsliv.

Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare vanor, en bättre arbetsmiljö, ett högre arbetsengagemang, ny fördjupad kunskap och massor med inspiration!

Helsa Syd har en multidisciplinär kompetens med ett tvärprofessionellt teamarbete – allt för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kvalitetssäkrande metoder!

Känn dig varmt välkommen till Helsa Syd – en Företagshälsa med ett stort engagemang som brinner för att skapa friskare arbetsplatser!

• Hur byggs en organisation som gynnar samarbete och kommunikation?

• Hur kan jag som chef arbeta förebyggande och ta tag i utmanande situationer som uppstår?

• Hur kan jag utveckla mitt hälsofrämjande ledarskap?

• Hur kan vi använda hälsa som strategi för ökad effektivitet och produktivitet?

• Hur kan jag som chef bidra till ett högt arbetsengagemang?

Utbildare: Birgitta Hilmersson, Socionom och Vickie Peolin, Hälsostrateg

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare med personalansvar.

Pris: 12 500 kr, ex moms/deltagare

Utbildningsdagar: 26/9 08.00-12.00, 24/10 08.00-12.00 samt 21/11 08.00-12.00

För anmälan, klicka här

För utbildningskatalog, klicka här