Om du nyligen besökt Wuhan i Kina och har förkylningssymtom, besök inte en vårdcentral eller akutmottagning, utan kontakta 1177 vårdguiden via telefon. För senaste information från Folkhälsomyndigheten, klicka här.

Utbildning: kemiska arbetsmiljörisker

Utbildning enligt krav i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43. Utbildning krävs för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334, på grund av innehåll av olika ämnen. (Kallades tidigare för härdplaster). Från 1 juni 2017 utgår en sanktionsavgift på 10 000 kr per person om utbildningsintyg saknas.

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör

Utbildningen riktar sig till arbetsledare och alla som hanterar och exponeras för härdplaster

Pris: 1 450 kr, ex moms/deltagare

För anmälan klicka här

För utbildningskatalog klicka här