Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Utbildning: Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2014:43 – Härdplastutbildning

Utbildning enligt krav i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43. Utbildning krävs för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334, på grund av innehåll av olika ämnen. (Kallades tidigare för härdplaster). Från 1 juni 2017 utgår en sanktionsavgift på 10 000 kr per person om utbildningsintyg saknas.

Utbildare: Arbetsmiljöingenjör

Utbildningen riktar sig till arbetsledare och alla som hanterar och exponeras för härdplaster

Pris: 1 500 kr, ex moms/deltagare

När: Torsdag 19/4, 09.00-11.30

För anmälan, klicka här

För utbildningskatalog, klicka här