Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Utbildning: krishantering

Det absolut viktigaste när det uppstår en kris är ett tydligt ledarskap som har god kunskap om människans reaktioner i kris och om vilka krisinsatser som behövs.

I AFS 1999:7, 5 står det att ”på varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker”.

Utbildare: Socionom/KBT-terapeut

Utbildningen riktar sig till alla våra kunder som kan utsättas för en plötslig krissituation på arbetsplatsen.

Pris: 2 500 kr, ex moms/deltagare

För anmälan klicka här

För utbildningskatalog klicka här