Om du nyligen besökt Wuhan i Kina och har förkylningssymtom, besök inte en vårdcentral eller akutmottagning, utan kontakta 1177 vårdguiden via telefon. För senaste information från Folkhälsomyndigheten, klicka här.

Utbildning: Organisatorisk och social arbetsmiljö

(AFS 2015:4), Arbetsmiljöverkets författningssamling

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Utbildare: Socionom/KBT-terapeut

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och till alla våra kunder som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Pris: 2 600 kr, ex moms/deltagare

När: 11/4 08.30-12.00

För anmälan, klicka här

För utbildningskatalog, klicka här