Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Utbildning: organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Utbildare: Socionom, KBT-terapeut

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och till alla våra kunder som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor skyddsombud och till alla våra kunder som på något vis arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Pris: 2 500 kr ex moms/deltagare

För anmälan klicka här

För utbildningskatalog klicka här