Begränsad tillgång på influensavaccin över hela landet. Läs mer här.

Besöksavgift

Till oss kan du vända dig med allt som rör din hälsa. Glöm inte ta med dig din legitimation, frikort/högkostnadskort när du kommer till oss. Alla avgifter bör betalas kontant eller med betalkort i kassan.

Besök hos läkare: 150 kr
Besök hos kurator, psykolog och sjuksköterska på vårdcentralen: 100 kr
Barn och unga under 20år: 0 kr
Över 85 år: 0 kr

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än 1 100 kronor i vårdavgifter. Det gäller dock inte när du blir inlagd på sjukhus. Om du når upp till högkostnadsbeloppet inom ett år får du ett frikort. Det gäller ett år från datum för första registrerade besök. Vaccination- och intygsavgift ingår inte i högkostnadskortet.

Vad kostar det?

Att gå till en vårdcentral kostar olika beroende på var i landet du bor. Ibland räcker det med att gå till en sjuksköterska och då betalar du lite mindre för besöket. Det beror också på hur gammal du är. Om du är under 20 år är besöket nästan alltid gratis. Om du har bokat en tid, men blir frisk så du inte behöver gå, ska du avboka tiden. Annars kan du få betala en extra avgift.

Om du kommer till vårdcentralen för att testa sig för någon av de könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel klamydia och hiv, kostar varken besöket eller testet något.

Vad händer om du uteblir från ett besök?

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del typer av besök blir det dubbel avgift vid uteblivande av besök. Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 18 år. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Välj Helsa Älmhult som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Klicka på länken och välj en av tre enkla steg att välja oss som din vårdcentral.