Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Beställning av journalkopia

Vill du beställa en journalkopia till dig själv, släkting eller avliden anhörig? Här får du reda på hur du gör.

Så beställer du din journalkopia

Beställning av journalkopior bör i första hand göras via 1177 E-tjänster. Du kan också beställa dina journalkopior genom att komma in till oss, legitimera dig och fylla i blanketten ”Rekvisition av handling från patientjournal”. Om rekvisitionen avser en person under 18 år, ska du som rekvirerar bifoga ett intyg från Skatteverket där det framgår att du är vårdnadshavare.

Så får du din journalkopia

Journalkopiorna hämtas i receptionen mot uppvisande av legitimation tidigast fem arbetsdagar efter att vi mottagit rekvisitionen. Om journalkopiorna ska skickas direkt till annan vårdinstans meddelas det på blanketten ”Rekvisition av handling från patientjournal”.

Så mycket kostar dina journalkopior

Det är kostnadsfritt att hämta ut sin journal en gång per år eller om journalkopiorna ska skickas vidare till annan vårdinstans. Därefter är sida 1-9 kostnadsfria, 10:e sidan kostar 50 kronor och sedan 2 kronor per nästföljande sida.

Journalhandling från en avliden anhörig

Det kan vara möjligt att få ta del av en journalhandling från en avliden anhörig. Du måste då visa upp ett dödsfallsintyg med släktutredning där det framgår vilken relation du har till den avlidne. Intyget beställs från Skatteverket och bifogas sedan rekvisitionen.

Varje utlämnande föregås av en sekretessprövning

Varje utelämnande av journalhandlingar kommer att föregås av en sekretessprövning i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du byter vårdcentral

Är du ny patient är det den behandlande läkaren hos oss som avgör om din journal behöver rekvireras. Det är inte nödvändigt att rekvirera den i förväg.

Välj Helsa Älmhult som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Klicka på länken och välj en av tre enkla steg att välja oss som din vårdcentral.