Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Utbildningar

Hjärt-lungräddning barn

Vi erbjuder  kostnadsfri utbildning i barn-HLR till dig som har sitt barn listat hos oss med start i vår!
Datum presenteras på hemsidan.
Anmälan sker till BVC via telefon eller vid besök.