Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Kurser BVC

Hjärt-lungräddning barn

Kursen är kostnadsfri och ger grundläggande kunskaper för att utföra hjärt-lungräddning på barn i olika åldrar samt hur ett luftvägsstopp hanteras på barn.
Klicka här för att läsa mer.

Spädbarnsmassage

Kursen är kostnadsfri och ger dig med barn i åldern 2-6 månader möjlighet att lära dig att utföra spädbarnsmassage.
Klicka här för att läsa mer.