Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Tjänster

Våra vårdcentraler har normalt öppet vardagar mellan åtta och fem, ibland längre. På vårdcentralerna finns drop in mottagningar där det bara är att komma utan att boka tid innan, se öppettider under respektive vårdcentral. För att boka en tid eller för att få råd av en sjuksköterska med vad du ska göra är du välkommen att ringa till oss. Några av vårdcentralerna erbjuder också tidsbokning på nätet.

Sjukvårdsrådgivning

Du kan alltid få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Där kan du också få veta var närmaste vårdcentral finns och hur du bokar en tid hos oss.

Vid akuta fall, ring alltid 112!

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer för liv, egendom eller miljö. En akut nödsituation kännetecknas av att man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Om du är i en situation som inte behöver akut hjälp kan du ringa något av dessa nummer:

  • 1177 Sjukvårdsrådgivningen
  • 114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
  • 113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Vem kan gå till en vårdcentral?

En vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning, distriktsläkarmottagning) är öppen för alla – du väljer själv vilken du vill gå till. Dit kan du vända dig med allt som rör din hälsa. Där finns förutom sjuksköterskor, läkare specialiserade i allmänmedicin som är tränade i att behandla många sjukdomar och krämpor själv, men också att se tecken på tillstånd där sjukhus eller specialistkompetens behövs. Om vi bedömer att du har behov får du en så kallad remiss till någon som är specialiserad på just det besvär du har.

På vårdcentralen kan du även få hjälp om du känner dig nedstämd, orolig eller har frågor som rör din hälsa i allmänhet. Till exempel råd om hur du ska äta, hur du slutar röka eller slutar dricka. Du kan också gå dit för att göra olika undersökningar, lämna prover, sy ihop sår och ta bort stygn.

I anslutning till vårdcentralen kan det även finnas sjukgymnast, kurator, psykolog, ungdomsmottagning och äldremottagning.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att vi inte får berätta för någon att du har varit hos oss och vad du har gjort eller pratat om.

Välj Helsa som din vårdcentral!

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.