Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Beställning av journalkopia

Vill du beställa en journalkopia till dig själv, släkting eller avliden anhörig? Här får du reda på hur du gör.

Så beställer du din journalkopia

Beställning av journalkopior bör i första hand göras via Mina Vårdkontakter. Du kan också beställa dina journalkopior genom att komma in till oss, legitimera dig och fylla i blanketten ”Rekvisition av handling från patientjournal”. Om rekvisitionen avser en person under 18 år, ska du som rekvirerar bifoga ett intyg från Skatteverket där det framgår att du är vårdnadshavare.

Så får du din journalkopia

Journalkopiorna hämtas i receptionen mot uppvisande av legitimation tidigast fem arbetsdagar efter att vi mottagit rekvisitionen. Om journalkopiorna ska skickas direkt till annan vårdinstans meddelas det på blanketten ”Rekvisition av handling från patientjournal”.

Så mycket kostar dina journalkopior

Sidan 1-9 är avgiftsfri, sidan 10 kostar 60 kr och därefter 6 kr per sida. Det är kostnadsfritt att få en kopia av sin journal skickad till annan vårdinstans på begäran av vårdgivaren. Via patientkontoret på Region Östergötland kan du begära om att få utdrag av hela din journal gratis.

Journalhandling från en avliden anhörig

Det kan vara möjligt att få ta del av en journalhandling från en avliden anhörig. Du måste då visa upp ett dödsfallsintyg med släktutredning där det framgår vilken relation du har till den avlidne. Intyget beställs från Skatteverket och bifogas sedan rekvisitionen.

Varje utlämnande föregås av en sekretessprövning

Varje utelämnande av journalhandlingar kommer att föregås av en sekretessprövning i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du byter vårdcentral

Är du ny patient är det den behandlande läkaren hos oss som avgör om din journal behöver rekvireras. Det är inte nödvändigt att rekvirera den i förväg.

Välj Helsa Östertull som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Klicka på länken och välj en av tre enkla steg att välja oss som din vårdcentral.