Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Kontaktuppgifter BVC

Åsa Johansson, barnsjuksköterska: 011-19 08 14

Åsa Karin Johansson, distriktssköterska: 011-19 08 15

Eva Genzel, barnsjuksköterska: 011-19 08 31

Läs mer om BVC här