Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Kontaktuppgifter BVC

Eva Genzel, Barnsjuksköterska: 011-19 08 14

Veronika Larsson, Distriktssköterska: 011-19 08 15

Ulla Larsson, Distriktssköterska: 011-19 08 31

BVC