Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Vaccinationsmottagning

Resevaccinmottagningen upphörde 11 januari 2019. Vi hänvisar därför till andra vaccinationsmottagningar i Norrköping.

Önskar du rekvirera din journal, vänligen ring 011-415 25 00 och följ knappval för vidare instruktion.