Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Föreläsningar

Helsa vårdcentral Vallentuna erbjuder en föreläsningsserie om vanliga psykiska besvär: ångest, sömnsvårigheter, depression/nedstämdhet och stressrelaterade besvär. Föreläsningarna är öppna för alla som är skrivna på vårdcentralen, de kan fungera som en sammanhållen kurs eller genom att man deltar på ett enstaka föreläsningstillfälle. Ingen remiss krävs. Föreläsningarna tar 1,5 timme och lär ut grundläggande tekniker inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Se aktuella föreläsningsdatum nedan.

Anmälan och kostnad

För att delta i en föreläsning anmäler du dig i reception på plan 1 en stund innan föreläsningens start eller ber din behandlare boka dig för föreläsningen i förhand. Föreläsningen är på plan 2. Varje föreläsningstillfälle kostar som ett vanligt patientbesök, d.v.s 100 kr, och närvaro noteras i din journal. Frikort gäller.

Planerade föreläsningar 2019

Torsdag 14-mar kl. 15.00– 16.30 Sömnsvårigheter – om sömn och strategier för att lära sig sova bättre.
Måndag 19-mar kl. 15.00– 16.30 ORO – konkreta tips på hur du kan hantera oro, grubbel och ältande
Torsdag 21-mar kl. 15.00– 16.30 Depression och nedstämdhet – att hitta engagemang i livet och bryta den depressiva spiralen.
Torsdag 28-mar kl. 15.00– 16.30 Ångest – hur kan man hjälpa sig själv vid ångest, oro och rädslor.