Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

En vårdcentral (hälsocentral, husläkarmottagning, distriktsläkarmottagning) är öppen för alla – du väljer själv vilken du vill gå till. Till oss kan du vända dig med allt som rör din hälsa.

Så väljer du Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.

Varför ska man välja en vårdcentral överhuvudtaget?

Alla är listade på en vårdcentral och oftast är det den som ligger närmast din bostad. 2015 infördes Patientlagen som säger att du kan välja vilken vårdcentral du vill. Det är på den vårdcentral du är listad som har dina journaler och det är den vårdcentralen som är ansvarig för uppföljning av din hälsa.

Vid behov av akut sjukvård har man rätt att söka vårdcentral var som helst i landet. För planerad vård kan du bli hänvisad till den vårdcentral där du är listad om vårdcentralen har begränsade möjligheter att ta emot dig.

Du kan bara välja en vårdcentral

Du kan bara välja en vårdcentral. Med andra ord kan du inte vara listad på två vårdcentraler, en där du bor och en annan där du arbetar.

Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan lista om dig och du kan lista dig på valfri vårdcentral i hela landet. Olika medlemmar i en familj kan vara listade på olika vårdcentraler.