Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Vi följer barnets utveckling tillsammans med er föräldrar fram till skolstart. Alla besök hos oss är givetvis kostnadsfria.

Specialutbildad personal

Vi som arbetar på BVC är specialistutbildade barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor med lång erfarenhet av arbete med barn och föräldrar. Vi samarbetar med läkare som ni träffar i samband med ert barns hälsokontroller.

Hembesök

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök som första kontakt när ni kommit hem med ert nyfödda barn samt när barnet är åtta månader gammal.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får ni tillsammans med andra nyblivna föräldrar och deras barn utbyta tankar och erfarenheter samt lära känna andra föräldrar i området. Vi erbjuder föräldragrupper till både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar. Med jämna mellanrum startar vi föräldragrupper på engelska för icke svensktalande familjer.

Så går det till

På BVC följer vi barnens hälsa och utveckling tillsammans med er föräldrar från nyföddhetsperioden hela vägen till skolstart. Till oss kan ni vända er för att prata om funderingar, oro eller glädjeämnen som ni upplever med ert barn.

 • Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram och erbjuder råd och stöd i ert föräldraskap.
 • Vi samarbetar också med barnläkarmottagning, psykolog, logoped, tandhygienist, ortoptist, förskola/skola m.fl.
 • Till oss kan ni också vända er när ni har frågor kring t.ex. amning/uppfödning, sömn, rådgivning vid sjukdom mm.
 • Alla besök på BVC är kostnadsfria.

Sjuka barn

Om ditt barn blir sjukt, ring gärna oss på BVC för rådgivning men omhändertagande av sjuka barn hänvisar vi på grund av smittorisk till vårdcentralen.

Basprogram för BVC

Tillsammans med dig följer vi basprogrammet inom BVC och erbjuder den hälsovård som ditt barn har rätt till. Alla besök hos oss är givetvis kostnadsfria.

 • Cirka 1-2 veckor: hembesök av BVC-sköterska.
 • 2 månader, läkarbesök: utvecklingsbedömning och undersökning.
 • 3 månader, besök hos sjuksköterska: vaccination mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, pneumokocker, Hepatit B och haemofilus influenze typ B.
 • 5 månader, besök hos sjuksköterska: vaccination mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, pneumokocker, Hepatit B och haemofilus influenze typ B.
 • 6 månader, läkarbesök: utvecklingsbedömning och undersökning.
 • 8 månader, besök hos sjuksköterska: hälsoundersökning. Hembesök, samtal kring olycksfallsrisker.
 • 10 månader, läkarbesök: utvecklingsbedömning och undersökning.
 • 12 månader, besök hos sjuksköterska: vaccination mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, pneumokocker, Heptatit B och haemofilus influenze typ B.
 • 18 månader, besök hos sjuksköterska: utvecklingsbedömning och undersökning. Vaccin  mot  mässling, påssjuka, röda hund.
 • 3 år, besök hos sjuksköterska: tal- och språkutveckling, samtal kring mat och rörelsevanor.
 • 4 år, besök hos sjuksköterska: utvecklingsbedömning inklusive syn- och hörselundersökning samt talscreening.
 • 5 år, besök hos sjuksköterska: skolförberedande samtal, synundersökning och vaccination mot polio, difteri, stelkramp samt kikhosta.  Vid behov läkarbesök inför skolstart.

Helsa Kneippen har sin BVC på Vilbergen och Skarptorp

Kneippens BVC är placerade på Helsa vårdcentral Vilbergen alternativt Helsa vårdcentral Skarptorp. Som listad på Kneippen väljer du en av dessa vårdcentraler som man går till med sitt barn/sina barn. När du är på läkarkontroller med ditt barn kommer du att träffa läkare från Kneippens vårdcentral.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta din lokala Helsa BVC när du har kommit hem med ett nyfött barn/adoptivbarn, är nyinflyttad eller vill komma med ditt barn till Helsas BVC. Om du ännu inte har valt din lokala Helsa BVC som din barnavårdscentral hjälper vi dig gärna att fylla i listningsblanketten. Läs mer om hur du går tillväga under lista dig hos oss.

Användbara länkar kopplade till BVC

Välj oss som din BVC

För att välja oss som din BVC behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin BVC. Varje BVC har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.