Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Barnavårdscentralen, BVC, ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Vi följer barnets utveckling tillsammans med er föräldrar fram till skolstart. Alla besök hos oss är givetvis kostnadsfria.

Öppettider och kontaktinformation till din BVC hittar du bland kontaktuppgifterna för vårdcentralen.

Specialutbildad personal

Vi som arbetar på BVC är specialistutbildade barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor. Vi samarbetar med läkare som ni träffar i samband med ert barns hälsokontroller.

Hembesök

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar hembesök som första kontakt när ni kommit hem med ert nyfödda barn.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper får ni tillsammans med andra nyblivna föräldrar och deras barn utbyta tankar och erfarenheter samt lära känna andra föräldrar i området. Vi erbjuder föräldragrupper till både förstagångsföräldrar och flergångsföräldrar.

Så går det till

På BVC följer vi barnens hälsa och utveckling tillsammans med er föräldrar från nyföddhetsperioden hela vägen till skolstart. Till oss kan ni vända er för att prata om funderingar, oro eller glädjeämnen som ni upplever med ert barn.

  • Vi arbetar enligt barnhälsovårdens basprogram och erbjuder råd och stöd i ert föräldraskap. Avvkikelser från basprogrammet kan förekomma, kontakta ditt lokala BVC för mer information.
  • Vi samarbetar också med barnläkarmottagning, psykolog, logoped, tandhygienist, ortoptist, förskola/skola m.fl.
  • Till oss kan ni också vända er när ni har frågor kring t.ex. amning/uppfödning, sömn, rådgivning vid sjukdom mm.
  • Alla besök på BVC är kostnadsfria.

Sjuka barn

Om ditt barn blir sjukt, ring gärna oss på BVC för rådgivning men omhändertagande av sjuka barn hänvisar vi på grund av smittorisk till vårdcentralen.

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta din lokala Helsa BVC när du har kommit hem med ett nyfött barn/adoptivbarn, är nyinflyttad eller vill komma med ditt barn till Helsas BVC. Om du ännu inte har valt din lokala Helsa BVC som din barnavårdscentral hjälper vi dig gärna att fylla i listningsblanketten. Läs mer om hur du går tillväga under lista dig hos oss.

Användbara länkar kopplade till BVC

 Välj oss som din BVC

För att välja oss som din BVC behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin BVC. Varje BVC har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.