Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

På Helsas Vårdcentraler i Norrköping finns en Dietist och en Kostcoach som tar emot patienter som blivit remitterade.

Vår Dietist och Kostcoach är placerade på Helsa Vårdcentral Skarptorp där patienter från Helsa Kneippen, Spiran, Vilbergen och Östertull tas emot. Varje torsdag arbetar vår Kostcoach på Helsa Vårdcentral Kneippen.

Vi arbetar med individuell kostrådgivning, undervisning av patienter i grupp och förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål.

Avgift: besöket kostar 200 kr (obs – vi tar endast emot patienter med remiss)

Hur arbetar vi på Dietistmottagningen?

Vi tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Vi ger sedan råd och information och vi kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Exempel på sjukdomar och sjukdomstillstånd där Dietistkontakt ofta förekommer

Cancersjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Leversjukdomar
Lungsjukdomar
Neurologiska sjukdomar
Njursjukdomar
Mag- tarmsjukdomar
Ämnesomsättningssjukdomar
Diabetes
Kirurgiska ingrepp i mag/tarmkanalen
Stroke
Tugg- och sväljsvårigheter
Allergi/intolerans
Celiaki/glutenintolerans
Undernäring till följd av annan sjukdom
Fetma och övervikt

Förskrivning av kosttillägg och speciallivsmedel

De produkter som kan förskrivas är:

Sondmat och tillbehör
Kosttillägg/näringsdrycker, berikning och förtjockningsmedel

Ta kontakt i god tid när du behöver förnya din förskrivning

Räkna med att det tar två veckor från att du tar kontakt med Dietisten till du får din förskrivning. Tag därför alltid kontakt med Dietisten redan när du lämnar in ditt sista uttag.

Vid förnyelse ring 011-190828 och ange namn, personnummer samt produkt.

Kosttillägg/näringsdryck, berikning och förtjockningsmedel

Ett uttag ska täcka den mängd du ordinerats att ta under en månad. Du betalar en egenavgift på 230 kronor per uttag, denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. När du förnyar förskrivningen debiterar vi enligt Region Östergötlands läns taxa. I samband med att du förnyar din förskrivning görs en uppföljning och utvärdering av behandlingen.

Uppgifter som ska finnas tillgängliga när kontakt tas med Dietist för förnyad förskrivning

Aktuell vikt och längd
Antal kosttillägg per dag (samt fördelningen mellan dessa om flera sorter är ordinerade)
Matsituationen i övrigt, eventuella förändringar sedan förra kontakten.
Eventuella förändringar i personens sjukdomstillstånd/medicinska behandling

Patientmaterial

Här har vi samlat ett urval av vårt informationsmaterial. I materialet presenteras generella råd som vid vissa tillstånd bör kompletteras med individuell kostinformation och behandling.

Allmänt

Kostråd från Livsmedelsverkets webbplats

Speciella tillstånd

Laktosintolerans – information från 1177

Förstoppning – information från 1177

IBS – Känslig tarm – information från 1177

Mat vid cancer – information från 1177

Mat vid diabetes – information från 1177

 Övrigt

Matvanekollen – testa hur du äter – länk till Livsmedelsverkets webbplats