Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

På Helsas Vårdcentraler i Norrköping finns Dietister och Kostcoach som tar emot patienter som blivit remitterade.

Våra Dietister och Kostcoach är placerade på Helsa Vårdcentral Skarptorp där patienter från Helsa Kneippen och Helsa Vilbergen tas emot. På måndagar arbetar Kostcoachen på Helsa Vårdcentral Kneippen.

Vid Dietist- och Hälsomottagning arbetar vi med individuell kostrådgivning, undervisning av patienter i grupp och förskrivning av livsmedel för särskilda näringsändamål.

Avgift: besöket kostar 200 kr (obs – vi tar endast emot patienter med remiss)

Hur arbetar vi på Dietistmottagningen?

Vi tar vanligtvis en kostanamnes, det vill säga frågar hur du brukar äta och dricka en vanlig dag. Du får också berätta hur det du äter och dricker påverkar dina besvär. Vi ger sedan råd och information och kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Exempel på sjukdomar och sjukdomstillstånd där Dietistkontakt ofta förekommer:

 • Cancersjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Njursjukdomar
 • Mag- tarmsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Diabetes
 • Kirurgiska ingrepp i mag/tarmkanalen
 • Stroke
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Allergi/intolerans
 • Celiaki/glutenintolerans
 • Undernäring till följd av annan sjukdom
 • Fetma och övervikt

Förskrivning av kosttillägg och speciallivsmedel

De produkter som kan förskrivas är:

 • Sondmat och tillbehör
 • Kosttillägg/näringsdrycker, berikning och förtjockningsmedel

Ta kontakt i god tid när du behöver förnya din förskrivning

Räkna med att det tar två veckor från att du tar kontakt med Dietisten till du får din förskrivning. Tag därför alltid kontakt med Dietisten redan när du lämnar in ditt sista uttag.

Vid förnyelse ring 011-190828 och ange namn, personnummer samt produkt.

Kosttillägg/näringsdryck, berikning och förtjockningsmedel

Ett uttag ska täcka den mängd du ordinerats att ta under en månad. Du betalar en egenavgift på 230 kronor per uttag, denna avgift ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. När du förnyar förskrivningen debiterar vi enligt Region Östergötlands läns taxa. I samband med att du förnyar din förskrivning görs en uppföljning och utvärdering av behandlingen.

Uppgifter som ska finnas tillgängliga när kontakt tas med Dietist för förnyad förskrivning:

 • Aktuell vikt och längd
 • Antal kosttillägg per dag (samt fördelningen mellan dessa om flera sorter är ordinerade)
 • Matsituationen i övrigt, eventuella förändringar sedan förra kontakten
 • Eventuella förändringar i personens sjukdomstillstånd/medicinska behandling

Patientmaterial

Här har vi samlat ett urval av vårt informationsmaterial. I materialet presenteras generella råd som vid vissa tillstånd bör kompletteras med individuell kostinformation och behandling.

Allmänt

Kostråd från Livsmedelsverkets webbplats

Speciella tillstånd

Laktosintolerans – information från 1177

Förstoppning – information från 1177

IBS – Känslig tarm – information från 1177

Mat vid cancer – information från 1177

Mat vid diabetes – information från 1177

 Övrigt

Matvanekollen – testa hur du äter – länk till Livsmedelsverkets webbplats