Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Vissa av våra patienter kommer på återkommande besök till oss för att se över exempelvis sitt höga blodtryck, sin Waranmedicinering, Astma, KOL eller diabetes. Om du är osäker om du eventuellt kan ha fått någon av dessa sjukdomar hör av dig till oss så bokar vi in ett besök.

Högt blodtryck

Har du ont i huvudet eller känner du dig yr? Är du orolig för ditt blodtryck eller funderar du över dina värden? Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Många som har ett alltför högt blodtryck känner ingenting alls. Man kan få lindriga symtom som lätt huvudvärk och trötthet. Vid riktigt höga blodtryck kan man få tydligare symtom som trötthet, illamående, svår huvudvärk och andnöd. Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt.

Så går det till

Vid ditt besök kontrollerar vi ditt blodtryck. Var gärna här i god tid då du bör vila en stund innan blodtrycket mäts. Din läkare kan också besluta att mäta ditt blodtryck under 24 timmar.

Waran

Läkemedlet Waran är ett blodförtunnande medel som minskar risken för blodproppar och stroke. Våra patienter som står på läkemedlet Waran går på regelbudna kontroller hos oss och har du ännu inte valt Helsa som din vårdcentral är du välkommen att börja.

Så går det till

Vi tillgodoser ditt behov av provtagning och hjälper dig med frågor gällande waranbehandling. I samband med provtagning bokas alltid en ny tid för kontroll och ordination.

Astma/KOL

Har du astma eller KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Oroar du dig över din rökning? Vi hjälper dig. En av tio svenskar har astma. Astma beror på att luftrören är kroniskt inflammerade, vilket innebär att de alltid är extra känsliga. Astmaanfall kan vara lindriga, måttliga eller svåra och upplevas på olika sätt. Några vanliga beskrivningar är att det känns som att andas genom ett sugrör, ha ett kraftigt tryck över bröstet, eller som om ett band dras åt runt bröstkorgen.

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar och är en långsamt förlöpande inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. En av tolv vuxna svenskar har KOL, bara en av fem drabbade har fått diagnos! De flesta som har KOL har sjukdomen i lindrig form och kan leva med den utan att ha fått diagnosen. Om man har haft en tidig rökdebut är det en stor riskfaktor och det lönar sig alltid att sluta röka. Det är viktigt att du testar din lungkapacitet om du är över 40 år och röker eller har rökt.

Så går det till

Du erbjuds regelbundet kontakt med astma/KOL-sköterska. Du får hjälp med din egen vård genom:

 • rådgivning kring astma och KOL
 • information om användning och justering av dina mediciner,
 • hjälpmedelsförskrivning,
 • stöd vid rökavvänjning,
 • spirometri (test för mätning av lungfunktion) samt
 • uppföljning av behandling.

Diabetes

Har du diabetes? Eller oroar du dig för att du kanske har fått diabetes? Symptom kan vara att du känner dig trött, är onormalt törstig och dricker mycket. Symtomen kommer ofta långsamt, men en del får inga symtom alls och då är det svårare att upptäcka sjukdomen.

Diabetes är en av de vanligaste sjukdomar i Sverige, mellan 350 000 – 400 000 människor har typ 2-diabetes. Med stigande ålder ökar risken att få sjukdomen, åldersdiabetes. Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som har olika orsaker. Gemensamt för alla former av diabetes är att den som får sjukdomen har för mycket druvsocker, glukos, i blodet. Därför har diabetes tidigare kallats sockersjuka. Diabetes kan på sikt orsaka att du bland annat får skador på njurarna, ögonen och nerverna.

När ska du söka vård?

Om du misstänker att du har typ 2-diabetes kontaktar du oss för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om du:

 • är överviktig,
 • har sjukdomen i släkten,
 • har blodfettsrubbningar eller högt blodtryck eller
 • tidigare i livet har haft graviditetsdiabetes.

Så går det till

Ett första steg i behandlingen är att du ändrar dina levnadsvanor, främst genom att äta sund mat, motionera och sluta röka. Om inte det räcker för att sänka blodsockervärdet kan du behöva läkemedel för att sänka sockerhalten i blodet och minska risken för följdsjukdomar. Hos oss får du undervisning om diabetes och egenkontroller av blodsocker. Vi hjälper dig med kostrådgivning, förskrivning av hjälpmedel och fotstatus undersökning.

 • Läs mer på 1177.se

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.