Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Kroppen är fantastisk på många olika sätt. Den kan röra på sig, förflytta sig, känna värme och kyla och få oss att njuta. Eftersom du ska leva med din kropp hela livet, är det bra om du kan trivas med den och ta hand om dig själv så att du mår bra.

Vill du må bättre?

Forskning visar att minst 75 % av alla sjukdomar är livsstilsrelaterade. Känner du att det är dags att förändra kosten, aktivitetsvanor eller en stressig vardag? Vill du sluta röka eller snusa? Välkommen då till oss på Helsa.

Ta första steget!

Forskning visar att konditionsträning har positiva effekter på hjärtats kapacitet, humöret, stresståligheten, koncentrations- och minnesförmågan. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, åldersdiabetes, olika cancerformer, belastningsrelaterade besvär och psykisk ohälsa.

Att sluta röka är den enskilt bästa hälsoinvestering du kan göra. Helsa erbjuder professionellt stöd till både rökare och snusare. Vi kan också bidra med motivation och vägledning med utgångspunkt från just dina behov. Du får hjälp att ta första steget och att fortsätta din väg mot ett friskare liv.

Vi tar de tester som behövs

Kom till oss så konkretiserar vi och coachar dig mot dina mål. Vi tar de tester som behövs för att se dina utgångspunkter. Det kan vara allt från att mäta din kondition, ditt blodsocker, blodtryck eller bara prata.

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.