Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Sover du dåligt? Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Eller har din vardag blivit allt mer ohanterlig? Hos oss får du stöd och hjälp.

Tala med någon!

Livet går inte alltid som på räls. Ibland händer det sådant som man inte är rustad för och det kan bli nödvändigt med samtalsstöd. Var fjärde svensk lever med psykisk ohälsa. Allt fler upplever sig ha besvär med ängsla, oro, ångest och sömnbesvär. Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper upp till pensionsåldern under senare år.

Ökningen av besvär har främst skett hos unga vuxna, speciellt bland yngre, korttidsutbildade kvinnor. Trots detta är det endast en mindre del av alla med psykiska problem som söker professionell vård eller får en psykiatrisk diagnos.

Vissa av våra vårdcentraler erbjuder drop in till psykolog/kurator. Hit kan du vända dig om du känner nedstämdhet, oro, ångest, stress eller har sömnproblem. Du får då träffa en psykolog eller kurator med KBT-inriktning och du slipper långa väntetider.

I vår drop in erbjuder vi följande:

  • 20 minuter KBT-inriktad konsultation
  • Fokus på att ringa in dina besvär
  • Bedömning av vilka beteendeförändringar och verktyg som kan hjälpa dig ur problemen
  • Planering för nästa steg

Aktuella öppettider

Mindfulnessövningar

Lyssna direkt på din dator eller mobil.

Vad är mindfulness?
Mindfulness kallas på svenska för medveten närvaro och innebär att medvetet fokusera på nuet utan att värdera det vi upplever. Vi utvecklar tålamod, acceptans och förmågan att släppa taget om tankar som försämrar vårt mående. Vi ökar förmågan att uppskatta de små upplevelserna i vardagen. Vi lär oss att stanna upp och göra klokare val än när vi kör på autopilot genom livet, d.v.s. att göra på samma sätt gång på gång utan att reflektera, eller gör samma sak även om det inte leder oss dit vi vill.

Vi övar medveten närvaro genom meditationsövningar såsom de du hittar nedan. Men vi behöver också öva i vardagliga situationer som när vi går, äter, duschar, tränar, pratar osv. På vissa av våra vårdcentraler finns det kurser i mindfulness.

Klicka på länkarna nedan för att lyssna på övningarna. Om du vill spara ned ljudfilen på din dator – högerklicka på länken och välj Spara länk som.

Meditation 14 minMeditation 25 minBodyscan 35 minStående yoga 20 minLiggande yoga 23 min, Bergsmeditation 18 minSjömeditation 16 minKärleksfull medkänsla 17 min.

Varför mår vi dåligt?

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som mer eller mindre stör ditt välbefinnande och som påverkar ditt dagliga liv. Det finns många orsaker till psykisk ohälsa.

  • Vi är olika sårbara för påfrestningar och upplevelser under livets gång. Den individuella sårbarheten är till viss del genetiskt betingad. Vi kan till exempel ärva benägenhet att utveckla depression – men det är inte säkert att sjukdomen bryter ut. Det hänger bland annat samman med yttre faktorer i ditt liv.
  • Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk, att inte finna en balans mellan privatliv och arbetsliv kan också påverka den psykiska hälsan negativt.
  • Kriser som har att göra med relationer och separationer kan utlösa psykisk sjukdom, som depression.
  • Att jobba för mycket, med för lite egen kontroll, kan innebära att den psykiska hälsan påverkas. Det är också negativt att ha för lite att göra och att inte känna sig uppskattad samt att uppleva en bristande balans mellan prestation och belöning. Tidspress, minskad anställningstrygghet eller arbetslöshet är också faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa.
  • Andra orsaker till psykisk ohälsa kan vara kroppslig sjukdom. Vissa tillstånd, exempelvis problem med ämnesomsättningen, kan medföra samtidiga psykiska och kroppsliga besvär.
  • Ekonomisk stress, segregation, diskriminering, funktionshinder, alkohol- och drogmissbruk påverkar också den psykiska hälsan.

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.