Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Har du ont på olika sätt, är stel i lederna eller är svag i musklerna? Har du skadat dig, fått plötsliga smärtor eller har mer långdragna besvär? Eller vill du jobba förebyggande så att smärtorna inte kommer tillbaka? Då kan exempelvis sjukgymnastik/fysioterapi eller arbetsterapi vara något för dig.

Sjukgymnastik/fysioterapi

Sjukgymnastik/fysioterapi går ut på att du tränar upp din rörelseförmåga och styrka i kroppen. Vi arbetar strukturerat med undersökning, behandling och uppföljning av dina besvär. Förutom träning handlar det om flera olika behandlingsmetoder. Du får ett tydligt eget ansvar och hjälp på vägen genom att vi sätter upp en individuell behandlingsplan.

Arbetsterapi

Målet med arbetsterapi är att du som drabbas av sjukdom eller skada ska kunna leva det liv du önskar leva. Du utgår från vilka vardagsaktiviteter du vill och behöver klara av att utföra. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Intyg kan skrivas som underlag för beslut av myndigheter.

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.