Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Föreläsning: hälsofrämjande ledarskap

Det är inte enbart medarbetarna som mår bra, håller sig friskare och uppnår bättre resultat av att ha en hälsosam ledare. Om ledaren själv mår bra och upplever ett högt välbefinnande kommer detta att genomsyra hela organisationen positivt.

  • Hälsa som resurs
  • Strategiskt hälsoarbete utifrån förutsättning och mål
  • Worklife balance
  • KASAM

  • Arbetsglädje och god arbetsmiljö

  • Hälsofaktorer med direkt påverkan; stress, kost och motion.

Utbildning/ Föreläsning: 4 timmar. Vi bjuder på fika

Utbildare: Hälsoutvecklare

Utbildningen vänder sig till dig som vill leda din personal genom ett hälsofrämjande perspektiv hälsofrämjande synsätt.

Pris: 1 250 kr ex moms per/deltagare

För anmälan klicka här

För utbildningskatalog klicka här