Välkommen på drop in-mottagning till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna SpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

Kontakta våra verksamheter

För att kontakta specifik verksamhet eller verksamhetschef, klicka på våra verksamheter inom:

Journalkopior från Helsa Specialistvård Linköping

Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.
Patienter som önskar rekvirera sin journal hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.
Helsa har kvar vissa journaler, maila info@helsa.se
Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.

Huvudkontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB

Besöksadress
Floragatan 10, 1 tr
114 31 Stockholm

Postadress
Box 24225
104 51 Stockholm

Faktureringsadress
Box 24225
104 51 Stockholm
PDF-faktura kan skickas till faktura@helsa.se

Epost Huvudkontoret
För kontakt med specifik verksamhet eller verksamhetschef, se överst på denna sida.
info@helsa.se

Organisationsnummer
Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364
Helsa Företagshälsovård Sverige AB: 556589-3996