Kontakta våra verksamheter

För att kontakta specifik verksamhet, klicka på våra verksamheter inom:

Huvudkontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB

Besöksadress
Krukmakargatan 37A, 7 tr
118 51 Stockholm

Postadress
Box 17145
104 62 Stockholm

Faktureringsadress
Box 17145
104 62 Stockholm

Organisationsnummer
Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364
Helsa Företagshälsovård Sverige AB: 556589-3996
Helsa Specialistvård Sverige AB: 556234-3888