Begränsad tillgång på influensavaccin över hela landet. Läs mer här.

Kontakta våra verksamheter

För att kontakta specifik verksamhet eller verksamhetschef, klicka på våra verksamheter inom:

Journalkopior från Helsa Specialistvård Linköping

Verksamheten vid sjukhuset upphörde den 30:e juni 2018.
Patienter som önskar rekvirera sin journal hänvisas till Regionarkivet, Region Östergötland. Telefonnummer: 010-103 71 75.
Helsa har kvar vissa journaler, maila info@helsa.se
Patienter som har frågor kring åtgärder som eventuellt kan behöva följas upp, sjukskrivning etc hänvisas till sin vårdcentral.

Huvudkontor

Helsa Vårdutveckling Sverige AB

Besöksadress
Floragatan 10
114 31 Stockholm

Postadress
Box 24225
104 51 Stockholm

Faktureringsadress
Box 24225
104 51 Stockholm

Epost Huvudkontoret
Önskar du kontakta specifik verksamhet eller verksamhetschef, se överst på denna sida
info@helsa.se

Organisationsnummer
Helsa Vårdutveckling Sverige AB: 556681-4157
Helsa Primärvård Sverige AB: 556665-8364
Helsa Företagshälsovård Sverige AB: 556589-3996