Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Helsa, ett av Sveriges största hälso- och sjukvårdsföretag, är på god väg att ta över fyra vårdcentraler i Norrköping från Aleris. Dessutom kommer Medicinskt Centrum i Norrköping och Linköping att byta namn till Helsa.

Helsa köper Aleris vårdcentraler i Kneippen, Östertull, Skarptorp och Vilbergen som har totalt 35 000 östgötar listade hos sig. Det som återstår innan affären går i lås är att Region Östergötland godkänner affären.

– Vi är överens med Aleris på alla punkter och de signaler som vi har fått hittills från regionen pekar på att affären kommer att godkännas, säger Anders Pernes, VD och koncernchef på Helsa.

Medarbetarna på de fyra vårdcentralerna erbjuds motsvarande tjänster som de har idag med oförändrade villkor hos Helsa.

– Alla medarbetare är hjärtligt välkomna till Helsa och vi hoppas att så många som möjligt väljer att följa med till oss, säger Anders Pernes. Vi hoppas också att patienterna känner att de kommer till ett familjeägt företag som ska göra allt för att de ska få bästa möjliga vård.

De tre Helsaenheter som idag går under namnet Medicinskt Centrum kommer att byta namn till Helsa den 8 juni. Det handlar om vårdcentralen och företagshälsovården med specialistvård i Norrköping och specialistvården i Linköping. Bakgrunden är att alla 25 enheter runt om i Sverige som idag finns i Helsafamiljen nu byter namn till Helsa.

– Vi vill bygga en så stark vi-känsla som möjligt i koncernen och ett gemensamt namn är ett stort steg i det arbetet, säger Anders Pernes. Med samma namn i hela landet blir vårt erbjudande dessutom tydligare för kunderna och patienterna.

Namnet Helsa anspelar på helhet och det viktigaste målet med verksamheten, bättre hälsa för alla.

– I grunden drivs vår verksamhet vidare som vanligt även om vi nu byter namn, patienterna och kunderna kommer att mötas av samma personal i samma lokaler. Men inåt storsatsar vi på att långsiktigt, till 2020, ha Sveriges nöjdaste patienter, kunder och medarbetare, säger Anders Pernes.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Pernes, koncernchef och vd
anders.pernes@helsa.se, 072-395 88 01
Pressbilder: www.helsa.se/press