Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Utbildning: Krishantering

Det absolut viktigaste när det uppstår en kris är ett tydligt ledarskap som har god kunskap om människans reaktioner i kris och om vilka krisinsatser som behövs. I AFS 1999:7, 5 står det att ”på varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker”.

Utbildare: Socionom/KBT-terapeut

Utbildningen riktar sig till alla våra kunder som kan utsättas för en plötslig krissituation på arbetsplatsen.

Pris: 2600 kr, ex moms/deltagare

När: Onsdag 17/10, 09.00-12.00

För anmälan, klicka här

För utbildningskatalog, klicka här