Vårdcentral Laurentii

Rådgivning/tidsbokning Vårdcentalen

046-280 57 00

BVC

046-2805700 val BVC
Lämna meddelande i röstbrevlådan
Ingela Wigö Igheden
Distrikts– och barnsjuksköterska
Cecilia Olsen
Distriktssköterska

Verksamhetschef

Ingrid Hedberg, 070-482 59 71
ingrid.hedberg@helsa.se

Kvälls- och helgmottagning på Vårdcentral Getingen

046-280 57 00

Mejla - OBS ej patientärenden
Öppettider Vårdcentral

Måndag-fredag 08.00-17.00

Öppettider BVC

Måndag-fredag 08.00-16.00

Öppettider Provtagning drop-in

Måndag-fredag 08.00-11.45

Kvälls- och helgmottagning på Vårdcentral Getingen

Måndag-fredag kl. 17.00-23.00
Lördag, söndag och helgdag 10.00-22.00

Stora Södergatan 4, 222 23 Lund