Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Sömngrupp utifrån KBT-tekniker

Har du sömnsvårigheter och är intresserad av att lära dig KBT-baserade strategier för att hantera dem? Då är du välkommen att kontakta Psykolog Frida Björkstrand för att se om det skulle passa att delta i vår gruppbehandling för sömnsvårigheter.

Kontakta Frida Björkstrand genom att boka en telefontid, antingen via receptionen eller genom att ringa vårdcentralen (046-2805700).

I behandlingen går vi igenom vetenskapligt utprövade metoder för att minska sömnbesvär. För att få så god effekt som möjligt behöver du kunna delta vid samtliga gruppträffar och vara beredd att lägga ner arbete med strategierna mellan träffarna.

För att kunna delta i gruppen behöver du vara listad på Helsa vårdcentral Laurentii Lund, vara över 18 år och inte ha något pågående missbruk eller problematik som kräver specialistpsykiatrisk vård. Det går bra att delta även om du använder mediciner för sömnen men för att kunna tillgodogöra dig och utvärdera effekterna av gruppbehandlingen behöver du stå på en stabil dos och avstå från vid behovs-medicinering under tiden för behandlingen.

Plats: Helsa vårdcentral Laurentii Lund, vån 3.

Tid: nya datum och tider publiceras inom kort

Kostnad: 200 kr/tillfälle. Högkostnadskort gäller.

Gruppledare: Frida Björkstrand, leg. psykolog.