Välkommen på drop in till Psykolog/Kurator på vårdcentralerna BromöllaSpiranLaurentiiHornstullSundbyberg och Vallentuna.

På våra vårdcentraler i Stockholm erbjuder vi hemsjukvård längre till kortare tid. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård.

Så går det till

Hemsjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, injektioner, provtagning eller blodtrycksmätning. Hemsjukvården arbetar i team bestående av distriktssköterska, undersköterska och läkare.

Ta kontakt med oss och be om en första bedömning hos din läkare.