Vår lättakut är en sköterskeledd drop-in mottagning, med läkarkontakt vid behov, som är öppen olika tider beroende på vilken av våra vårdcentraler du besöker.

Vårdcentraler med lättakut

Följande vårdcentraler har fullskalig lättakut:
• Helsa vårdcentral Hornstull
• Helsa vårdcentral Spiran, Norrköping
• Helsa vårdcentral Bromölla
• Helsa vårdcentral Sundbyberg

När bör du gå till lättakuten?

Du kan utnyttja lättakuten om du exempelvis besväras av:
• hosta-snuva-feber
• halsont
• urinvägsbesvär
• ont i öronen eller ögonen
• allergi
• akut magbesvär
• akuta ledbesvär
• akuta hudbesvär
• akut smärta i exempelvis nacke, axel, skuldra, rygg, ben, knä eller fot
• akut huvudvärk

Dina besvär ska inte ha hållit på mer än 7 dagar. Har du långvariga besvär och önskar
• få utredning av kroppsliga besvär
• remisser till röntgen eller specialist
• förlängning av sjukskrivning eller
• behöver intyg
kommer vi att hänvisa dig till en förplanerad läkartid på vårdcentralen istället. För tidsbokning kontakta din vårdcentral!

Lättakuten – så går det till

  • SVARA PÅ FRÅGOR SJÄLV: Du som söker till lättakuten kommer till vårdcentralen utan tidbokning. Där börjar du ditt besök med att beskriva dina symptom på en pekskärm. Det kan handla om hosta, feber, snuva, halsont, urinvägsbesvär, akut hudbesvär eller magbesvär. Totalt tar det några minuter och det rör sig om frågor som en läkare normalt brukar ställa i början av ett läkarbesök.
  • TRÄFFA SJUKSKÖTERSKA: Efter registreringen träffar du en sjuksköterska som ställer extra frågor och eventuellt tar nödvändiga prover som exempelvis ett blodprov.
  • TRÄFFA LÄKARE: Vid behov kommer du till läkaren. Då har du redan varit delaktig i processen och diskussionen med din läkare blir på en gång djupare och mer fokuserad på ditt problem.

Följande vårdcentraler har lättakut för dig som enbart besväras av infektioner:

• Helsa vårdcentral Vallentuna
• Helsa vårdcentral Älta
• Helsa vårdcentral Osby
• Helsa vårdcentral Lönsboda
• Helsa vårdcentral Glänninge

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.