Med anledning av coronavirus/covid-19

Har du symtom som hosta, andningssvårigheter och feber, och har misstanke om smitta ber vi dig att inte besöka en vårdcentral på grund av smittorisk.

För aktuell information om coronavirus hänvisar vi i första hand till Folkhälsomyndighetens hemsida. Du kan även ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13. 

Här på Helsa ska du känna att du är i trygga händer. Vi finns för dig som är fyllda 75 år och är listad hos oss på Helsa.

Känn dig trygg på äldre dar

Du som har fyllt 75 år är vamt välkommen till oss för att se över din livsstil, kanske vill du få hjälp med din motion och kost i förebyggande syfte? Eller gå igenom dina eventuella mediciner? Vårt mål är att förbättra din livskvalité.

Särskild äldremottagning

På vissa av våra vårdcentraler har vi äldremottagningar där vi bland annat erbjuder:

 • Direkt telefonkontakt för rådgivning hos sjuksköterska
 • Planerade hembesök av sjuksköterska och läkare
 • Samtal om levnadsvanor
 • Blodtryck -och blodsockerkontroller
 • Genomgång av dina mediciner
 • Hjälp vid inkontinens
 • Individuell vårdplanering
 • Minnes- och demensutredningar

Våra vårdcentraler med äldremottagning:

 • Helsa vårdcentral Hornstull
 • Helsa vårdcentral Sundbyberg
 • Helsa vårdcentral Vallentuna
 • Helsa vårdcentral Älta
 • Helsa vårdcentral Bromölla
 • Helsa vårdcentral Kneippen
 • Helsa vårdcentral Skarptorp
 • Helsa vårdcental Östertull

Välj Helsa som din vårdcentral

För att välja oss som din vårdcentral behöver du fylla i en blankett. Det brukar kallas att man listar sig på sin vårdcentral. Varje vårdcentral har sin egen ”vårdvalsblankett” och för att ladda ner rätt blankett besök den vårdcentral/BVC du vill lista dig hos och klicka på länken ”Så väljer du oss som din vårdcentral”.